fbpx
Zarządzanie zielenią w budynkach mieszkalnych

Zieleń urządzona prezentacja możliwości dla za rządców budynków wielorodzinnych

Jednostki odpowiedzialne za projektowanie oraz zarządzanie budynkami wielorodzinnymi mierzą się z wieloma wyzwaniami. Jednym z nich jest właściwe nawadnianie terenów zielonych okalających nieruchomość. To, wbrew pozorom, kwestia nie tylko ekonomiczna, ale także ekologiczna i… marketingowa. Jak deweloperzy, spółdzielnie czy wspólnoty mieszkaniowe mogą wykorzystać sztuczną inteligencję w procesie nawadniania zieleni i generować przy tym spore oszczędności?

Dbałość o estetykę budynków oraz ich otoczenia to aspekt, który w coraz większym stopniu determinuje wybór dewelopera przez klienta, zaś w przypadku istniejących osiedli dowód na to, że zarządca rzetelnie wywiązuje się ze swoich obowiązków.

Bardzo ważnym elementem przestrzeni osiedlowej jest całościowa koncepcja dotycząca zieleni oraz przemyślana strategia nawadniania. W przypadku nowych osiedli mieszkaniowych obszar pod zieleń jest najczęściej mocno ograniczony (zwłaszcza w porównaniu do osiedli powstałych przed transformacją ustrojową). Tym większe znaczenie ma dobry projekt. Z jednej strony powinien on ułatwiać maksymalne wykorzystanie możliwości terenu zielonego przez mieszkańców, z drugiej zaś sprawić, by koszty utrzymania tej zieleni nie były zbyt wysokie.

WYZWANIA ZARZĄDCÓW

Każda osoba kupująca mieszkanie w bloku nabywa jednocześnie ułamkowy udział w częściach wspólnych nieruchomości, który uzależniony jest od wielkości lokalu. Oznacza to obowiązek partycypowania w kosztach eksploatacyjnych dotyczących części wspólnych, w tym m.in. w kosztach zużycia wody przeznaczonej np. na podlewanie zieleni czy sprzątanie klatek schodowych.

Wśród wyzwań, z jakimi borykają się zarządcy budynków wielorodzinnych, wymienić można starania o to, aby koszty dotyczące utrzymania części wspólnych budynku oraz jego otoczenia pozostały na racjonalnym poziomie. Jednym ze sposobów na osiągnięcie oszczędności w zakresie kosztów i ilości zużywanej wody jest zastosowanie inteligentnych systemów nawodnieniowych, takich jak dostępna w ofercie firmy MILEX platforma Hydrawise. Na czym polega innowacyjność tego rozwiązania? – Pozwala ono osobom odpowiedzialnym za zarządzanie zielenią na osiedlu w sposób zdalny zarządzać systemem nawadniania. Na podstawie szeregu danych, takich jak prawdopodobieństwo wystąpienia opadów, nasłonecznienie, wilgotność powietrza czy prędkość wiatru, system podejmuje decyzję o wydłużeniu bądź skróceniu czasu nawadniania danego terenu – wyjaśnia dr inż. Sławomir Sositko, terenowy opiekun klienta w firmie MILEX.

Zdalne zarządzanie systemem nawadniania dzięki platformie Hydrawise od Hynter

NIE TYLKO MONITOROWANIE

Skuteczne nawadnianie to sztuka. Rozważmy trawnik: podlewać go należy w regularnych odstępach czasu. Rekomendowane jest powtarzanie tej czynności co najmniej dwa razy w tygodniu; w przypadku upałów częstotliwość ta naturalnie wzrasta. Podlewanie musi nastąpić, zanim trawa zacznie schnąć, lecz nie wcześniej niż w momencie, gdy nadmiar wody odparuje z gleby, w przeciwnym przypadku może bowiem dojść do rozwoju pleśni i grzybów. – Monitoring poziomu nawodnienia gleby, połączony z przewidywaniem prawdopodobieństwa wystąpienia opadów, pozwala na dobór optymalnego czasu i długości podlewania zieleni przez Hydrawise. W rezultacie osiągamy oszczędności w zakresie zużycia wody wodociągowej oraz jej kosztów na poziomie 30–40%. Jednocześnie maksymalizujemy poziom wykorzystania stosowanych nawozów, które nie zostają wypłukane przez nadmiar wody – dodaje dr inż. Sławomir Sositko.

Kolejną funkcjonalnością, która pozwala na osiągnięcie dalszych korzyści finansowych, jest bieżące monitorowanie stanu technicznego samej instalacji nawadniającej oraz informowanie użytkownika o usterkach w czasie rzeczywistym. – Jeśli założymy, że optymalny przepływ wody wynosi 50 litrów na minutę, to każde zaburzenie tej wartości wskazywać będzie na nieprawidłowości. Jej przekroczenie (w górę lub dół) może przykładowo świadczyć o nieszczelności w instalacji systemu nawadniania bądź o zabrudzonym filtrze dyskowym. Hydrawise automatycznie wyłapuje tego typu błędy i wysyła informację do osób podanych w aplikacji jako kontaktowe. Mogą one niezwłocznie podjąć działania zmierzające do zidentyfikowania przyczyny problemu oraz uporać się z nim – wyjaśnia ekspert MILEX. Daje to realne oszczędności także na poziomie eksploatacyjnym – wczesne wykrycie problemu pozwala uniknąć kosztów usuwania poważnej awarii.

PRZEWAGA KONKURENCYJNA HYDRAWISE

Choć na rynku istnieją konkurencyjne rozwiązania w zakresie sterowników internetowych pozwalających kontrolować poziom nawodnienia zieleni, trzeba podkreślić, że Hydrawise to coś znacznie więcej niż funkcja „włącz/wyłącz nawadnianie”. – Większość dostępnych sterowników systemu nawadniania wyłącza nawadnianie na podstawie odczytu z czujnika deszczu. Tymczasem Hydrawise to platforma czwartej generacji, działająca w oparciu o najnowsze rozwiązania IT, która korzysta z prognozy pogody (tzw. logiki pogodowej) i na tej podstawie zarządza procesem nawadniania. W przypadku prognozowania opadów atmosferycznych system wstrzymuje proces nawadniania, dzięki czemu oszczędzamy wodę, a rośliny otrzymują optymalną jej dawkę. Amerykańska firma Hunter, która jest dostawcą tego urządzenia, zadbała o każdy szczegół swojego rozwiązania, łącznie ze współpracą z IBM – wyjaśnia dr inż. Sławomir Sositko.

Warto dodać, że dzięki zastosowaniu rozwiązania w tzw. chmurze (online) platforma umożliwia zdalne zarządzanie systemem nawadniania zieleni z dowolnego miejsca i z dowolnego urządzenia na świecie. Innowacją Hydrawise jest także rozbudowana funkcja raportująca. – Korzystając z tego urządzenia, klient uzyskuje dostęp do pełnej kontroli i monitoringu systemu nawadniającego. Do dyspozycji mamy np. raporty na temat usterek, zmian dokonanych w systemie przez autoryzowanych użytkowników czy stanu oszczędności wody – podkreśla nasz ekspert.

ZIELEŃ JAKO WYMÓG CZY PRZEJAW TROSKI O ŚRODOWISKO?

Obecność zieleni w obrębie osiedli mieszkaniowych jest zagwarantowana prawnie – wynika to zapisu o konieczności istnienia określonego udziału powierzchni biologicznie czynnych, zawarty w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dla wielu mieszkańców zieleń to jednak coś znacznie więcej niż tylko dekoracja otoczenia, w jakim mieszkają. Świadomość ekologiczna polskiego społeczeństwa sukcesywnie rośnie, o czym świadczą badania Ministerstwa Klimatu i Środowiska czy raport IPCC w sprawie zmian klimatu. Rośnie grupa, która pragnie aktywnie angażować się w działania na rzecz środowiska, zarówno z uwagi na własne zdrowie, jak i w trosce o świat, w jakim przyjdzie żyć przyszłym pokoleniom.

Jako najważniejszy współczesny problem ekologiczny Polacy zgodnie wskazują zanieczyszczenie powietrza. Warto w tym kontekście przypomnieć, że jedną z ważniejszych ról, jaką odgrywa zieleń (szczególnie w dużych miastach, gdzie problem złej jakości powietrza jest największy), jest tzw. funkcja izolacyjna. Rośliny są naturalnymi barierami dla spalin, hałasu i innych, często niekorzystnych dla człowieka czynników występujących w mieście . – Rosnąca świadomość ekologiczna Polaków powoduje, że coraz więcej osób, decydując się na zakup mieszkania u konkretnego dewelopera, bierze pod uwagę to, jak rozwiązana jest na danym osiedlu kwestia części wspólnych, w tym zieleni. Coraz popularniejsze jest np. zasilanie oświetlenia w wiatach śmietnikowych za pomocą paneli fotowoltaicznych, za granicą zaś stosowane są już rozwiązania polegające na oszczędzaniu wody wodociągowej poprzez zbieranie deszczówki w zbiornikach retencyjnych i wykorzystywanie jej do nawadniania zieleni na osiedlu. Jestem pewny, że tego typu rozwiązania są przyszłością, i Hydrawise znakomicie wpisuje się w trend świadomego oszczędzania zasobów naturalnych, takich jak woda – podkreśla specjalista z firmy MILEX.

Współczesne osiedla coraz częściej wyróżniają się nie tylko intrygującą architekturą, ale i atrakcyjnymi terenami zielonymi. Przemyślane gospodarowanie zielenią to przejaw świadomości ekologicznej, ale również znakomity sposób na budowanie pozytywnego wizerunku zarówno osiedla, jak i jego zarządcy. Docelowo tego typu działania przekładają się także na wzrost wartości nieruchomości. Inwestycja w rozwiązania takie jak Hydrawise to dowód na myślenie perspektywiczne. W obliczu szacunków mówiących o tym, że woda nadająca się do użytku domowego stanowi obecnie mniej niż 1% światowych zasobów, a jej dzienne zużycie sięga 200 litrów na osobę, wszelkie działania mające na celu oszczędzanie wody są dziś na wagę złota.