fbpx

Projektowanie systemów nawadniania ogrodów przydomowych


Podstawą dobrze wykonanej i prawidłowo funkcjonującej instalacji nawadniającej jest odpowiednio przygotowany projekt. „Powinien on uwzględniać źródło wody, ukształtowanie trawnika i rodzaj nasadzeń” – mówi Paulina Wróbel, projektantka w firmie MILEX. 

Odpowiednio przygotowany projekt instalacji systemu nawadniania ogrodów przydomowych stanowi gwarancję, że system będzie właściwie spełniał swoją rolę. Jak przebiega praca nad takim projektem?

Projekt pozwala przewidzieć koszty instalacji systemu nawadniania, ale przede wszystkim ocenić, czy jej wykonanie w ogóle będzie możliwe. Przygotowywanie projektu zaczyna się od określenia parametrów źródła wody, czyli ciśnienia i przepływu. Jeśli ciśnienie spada poniżej 1,7 bara, to albo będziemy musieli wykonać studnię, albo z systemu nawadniania trzeba będzie zrezygnować. Projekt pokazuje nam, w którą stronę będziemy mogli pójść. Jeśli na etapie projektu okaże się, że źródło, którym dysponujemy, nie jest w stanie zapewnić odpowiedniej ilości wody, wówczas warto rozważyć wykopanie studni. Im większe parametry, tym mniejszy koszt instalacji, gdyż mamy wówczas mniej sekcji. Projekt pozwala zaplanować inwestycję, eliminuje ryzyko błędów oraz koszty związane z ewentualnymi poprawkami, których bez projektu nie moglibyśmy przewidzieć. 

Jakie decyzje przed przystąpieniem do projektowania instalacji musi podjąć właściciel?

Z punktu widzenia projektanta najlepiej jest, jeśli na działce nie ma jeszcze nasadzeń, a właściciel ma swój pomysł na projekt ogrodu. Jeśli takiego pomysłu nie ma, to jako architekt krajobrazu jestem w stanie w trakcie rozmowy ustalić, jakie oczekiwania ma klient, jakie rośliny chciałby mieć w ogrodzie, jak duży trawnik etc. Po wyznaczeniu rabat i trawnika można przystąpić do projektowania instalacji nawadniającej. Najłatwiej projektuje się i wykonuje systemy nawadniania w ogrodach z trawnikami o prostych kątach, gdyż na łukach często pozostają miejsca zbyt słabo lub nadmiernie nawodnione. 

Jak w praktyce wygląda przygotowanie projektu instalacji systemu nawadniania?

Po określeniu parametrów źródła wody zaczynamy od rozplanowania zraszaczy. Staramy się rozmieścić je tak, aby te same typy urządzeń znajdowały się w jednej sekcji. Dla przykładu: zraszacze MP Rotator nie powinny znajdować się w jednej sekcji ze zraszaczami PGJ, gdyż wówczas instalacja nie będzie działała prawidłowo. 

Co wpływa na wybór długości promienia zraszaczy czy ich rodzaju?

Wszystko zależy od ukształtowania trawnika i jego wymiarów. Na krótkich odcinkach doskonale sprawdzają się zraszacze MP Rotator, których zasięgi zaczynają się już od 1,8 m. Przy dużych odległościach staramy się wybierać inne zraszacze, jak np. PGJ lub PGP, które mają bardzo duże zasięgi. 

W jaki sposób dobierane są średnice rurociągów?

Średnicę rurociągu dobieramy do liczby zraszaczy na sekcji i do źródła wody. Znając parametry źródła wody, jesteśmy w stanie stwierdzić, ile zraszaczy należy zamontować na jednej sekcji, co przekłada się na średnice rurociągów. Im więcej zraszaczy, tym większa powinna być średnica rurociągu. 

Mamy już rury i zraszacze, teraz czas na automatykę. Jak dobrać najlepsze rozwiązania w tym zakresie?

Automatyka to przede wszystkim odpowiedni sterownik. Dobieramy go do ilości sekcji. Dla przykładu: jeśli mamy 6 sekcji, wówczas wybieramy sterownik 6-sekcyjny i decydujemy, czy ma być on zamontowany na zewnątrz czy wewnątrz budynku oraz określamy inne jego parametry – np. czy ma mieć wbudowane Wi-Fi lub czy ma być wyposażony w zasilanie bateryjne.

Co jeszcze należy wziąć po uwagę na etapie projektowania systemu nawadniania ogrodów przydomowych?

Zawsze warto uwzględnić plany na przyszłość. Już na etapie wstępnego wywiadu trzeba dowiedzieć się, czy właściciel ogrodu ma w planach rozbudowę ogrodu o nowe elementy, takie jak baseny, place zabaw, altany. Instalacja powinna być wykonana w ten sposób, aby w przyszłości możliwa była wymiany zraszaczy na urządzenia o większym lub mniejszym zasięgu. 

Jakie są najczęstsze problemy związane z projektowaniem systemów nawadniania ogrodów przydomowych?

Wiele problemów wynika z tego, że klienci próbują wykonywać systemy nawadniania na własną rękę, bez uwzględnienia podstawowych kwestii, jak np. zasięgi zraszaczy. W konsekwencji powstają systemy, w których niektóre miejsca nawadniane są zbyt mocno, a inne wcale. Zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jest zasięgnięcie fachowej porady specjalistów, którzy wykonają projekt systemu nawadniania dopasowany do potrzeb i specyfiki konkretnego ogrodu.