fbpx

Nawadnianie pól golfowych

Golf jest sportem wyjątkowym. Tempo gry, ruch na świeżym powietrzu i obcowanie z przyrodą sprzyjają relaksowi. Zawodom, zwłaszcza renomowanym, towarzyszą spore emocje, ale wielu amatorów szuka w golfie spokoju, okazji do przemyśleń, rozmów z przyjaciółmi i partnerami biznesowymi oraz aktywnego wypoczynku. Niewiele jest sportów, które równie mocno kojarzą się z trawą i naturalną zielenią.

Budowa pola golfowego jest ambitnym przedsięwzięciem – zarówno z punktu widzenia inwestora, dbającego o finansową stronę inwestycji, jak i projektanta, wykonawców i pracowników, od których zależy przygotowanie terenu do pierwszego sezonu. O atrakcyjności pola lub kompleksu pól golfowych decyduje wiele czynników. Na niektóre, jak bliskość dużego miasta i ułatwienia w komunikacji, inwestor ma ograniczony wpływ, ponieważ dostępność atrakcyjnie położonych terenów zielonych o powierzchni kilkudziesięciu hektarów jest coraz mniejsza. Inne można kształtować, ale wymaga to doskonałego planowania, dużych nakładów oraz odpowiedniej jakości sprzętu i wyposażenia.

Na idealnym polu golfowym powinny się znajdować obszary o zróżnicowanym poziomie trudności, zachowujące naturalny krajobraz. Gleba musi mieć odpowiednią wilgotność, aby z jednej strony zmniejszyć do minimum konieczność kosztownego nawadniania, a z drugiej zapewnić szybkie odprowadzenie nadmiaru wody opadowej. Jedynie w wyjątkowych przypadkach udaje się zaadaptować zastany teren bez ingerencji w jego ukształtowanie. Zazwyczaj przygotowanie pola golfowego wymaga przemieszczenia ziemi, czasami wzmocnienia jej, a także przygotowania zbiorników wodnych. Aby zagwarantować odpowiednie nawodnienie, potrzebne są dwa elementy: melioracja oraz nawadnianie zieleni (zwłaszcza trawników) w okresach suszy.

Wykonanie instalacji nawadniającej na terenie o tak dużej powierzchni i zróżnicowanym ukształtowaniu nie jest łatwe. Problemem może być samo zgromadzenie wystarczającej ilości wody odpowiedniej jakości. Jeśli w pobliżu nie ma naturalnych zbiorników, pozostaje wybudowanie sztucznego rezerwuaru, który jednocześnie może być przeszkodą terenową. W niektórych obiektach wykorzystuje się także studnie głębinowe. Kolejne wyzwanie to zapewnienie odpowiedniego ciśnienia i wydatku wody dostarczanej do zraszaczy i linii kroplujących, ukrycie rur pod murawą, a także montaż zraszaczy w taki sposób, aby nie przeszkadzały graczom.

Optymalizacja nawadniania przy tak rozbudowanej instalacji jest trudna. W praktyce nie można się obyć bez automatyzacji pracy pomp, linii kroplujących i zraszaczy, nie tylko ze względu na uciążliwość ręcznego sterowania. Sterowniki mikroprocesorowe ułatwiają oszczędzanie wody, a więc i energii elektrycznej, co przekłada się wprost na ograniczenie kosztów prowadzenia działalności.

Wykorzystanie danych z pomiarów rzeczywistej wilgotności gleby, wyników obserwacji pogody z lokalnej stacji meteorologicznej oraz prognoz dostępnych w internecie sprawia, że gleba jest nawadniana tylko wtedy, gdy jest to niezbędne. Podzielenie terenu na strefy dodatkowo ułatwia optymalizację nawadniania.

Współpraca z firmami dostarczającymi urządzenia, oprzyrządowanie, materiały i zatrudniającymi wysokiej klasy specjalistów ułatwia osiągnięcie sukcesu. Firma Milex w ciągu wielu lat zgromadziła niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie systemów nawadniania wszelkich terenów zielonych, w tym także pól golfowych. Milex jest dystrybutorem sterowników Hydrawise i filtrów Watermil, produkuje doskonałej jakości linie kroplujące, dostarcza nawozy, mieszanki nasion traw, zawory, czujniki i wiele innych produktów do nawadniania pól golfowych.