fbpx

Produkty > Sady i pola uprawne

Bogata oferta naszej firmy daje możliwość wyboru metody nawadniania upraw polowych (w zależności od rodzaju roślin i ich potrzeb wodnych). Oferujemy wysokiej jakości linie kroplujące bez oraz z kompensacją ciśnienia, a także ich tańszą alternatywę – taśmy kroplujące. Linie oraz taśmy kroplujące mają różny rozstaw emiterów oraz wydatki wody. W naszej ofercie znajduje się wiele zraszaczy do zastosowań rolniczych. Do upraw wymagających specjalnej ochrony przed niskimi temperaturami proponujemy specjalne zraszacze antyprzymrozkowe, które można stosować przy do -5 st C.

Wybierz zastosowanie

Tensjometr

Opis

Tensjometr jest precyzyjnym urządzeniem służącym do pomiaru wilgotności gleby. Pomiar wilgotności gleby zawiadamia o konieczności nawadniania roślin, oraz służy do ustalenia wysokości i częstotliwości nawadniania, ponieważ rośliny rosnące w optymalnej wilgotności mogą być maksymalnie wydajne.

Modele: 20 cm, 30 cm, 50 cm, 100 cm (odczyt z góry)

Tensjometr składa się z :

  1. Ceramicznego sączka z drobnymi porami
  2. Przezroczystej rurki z tworzywa sztucznego (do pracy musi być napełniona wodą)
  3. Wakuometra z korolową skalą
  4. Uszczelek

Manometr mierzy podciśnienie w zakresie od 0 do 600 hPa (= mbar). Jest to urządzenie o klasie dokładności 1,6 tzn. odchylenie wskazywanych wartości wynosi max. +/- 1,6 % .

Kolor zielony na kolorowej skali wakuometru wskazuje optymalny zakres wilgotności dla większości gatunków warzyw, roślin jagodowych i drzew owocowych. Zakres ten dotyczy wszystkich występujących rodzajów gleby (gleby piaszczyste, gliniaste, iłowe).

Wakuometr posiada łatwą w interpretacji wartości pomiaru kolorową skalę. Sylikonowa zatyczka dobrze okala końcówkę wakuometru umożliwiając szczelne zamknięcie tensjometru, oraz chroni przed drobnymi zabrudzeniami i pozwala na łatwe napełnienie tensjometru wodą na polu.

Dane techniczne

Jednostka pomiaru:mbar (= hPa)
Zakres pomiaru:0 – 600 mbar/hPa siły ssącej gleby
Wakuometr:klasa dokładności 1,6 ( 1,6% max.)
Zamknięcie:zawsze szczelna sylikonowa zatyczka
Rurka:śr zew. 16mm, śr. wew. 12mm, grubość ścianki 2mm
Sączek:5cm

Sposób działania tensjometru

Tensjometr mierzy siłę ssącą gleby, tzn. mierzy siłę z jaką woda będzie zatrzymana w glebie,a więc też siłę jaką korzenie roślin muszą wnieść , aby pobrać ją z gleby. Przygotowując tensjometr do pracy należy napełnić go wodą do ok. 1cm poniżej górnej krawędzi rurki i zakładając wakuometr odpowietrzyć. Za pośrednictwem ceramicznego sączka woda w tensjometrze i w glebie jest w ciągłym połączeniu. W przypadku gdy jest sucho gleba wyciąga wodę z tensjometru wytwarzając podciśnienie, które jest mierzone przez wakuometr. To podciśnienie odpowiada sile ssącej gleby. Po nawodnieniu, albo opadach deszczu gdy podniesie się wilgotność gleby woda zaczyna przepływać z gleby do sączka, aż do wyrównania się potencjałów pomiędzy glebą a tensjometrem. Po nawodnieniu tensjometr pokazuje właściwą wartość po ok. 15-30 minutach , gdyż woda musi najpierw przeniknąć do głębszych warstw gleby.

Rozpoczęcie działania

Ceramiczny sączek tensjometru przed instalacją powinien być nasączony wodą. Dlatego pusty tensiometr bez wakuometru należy na noc pozostawić w pojemniku z wodą. Do rana powinna się w nim zebrać woda. Bezpośrednio przed instalacją tensiometr należy napełnić wodą do ok. 1-2 cm od górnej krawędzi rurki i nasadzić na nią szczelnie wakuometr.

Zakres działania

Na jedną jednostkę zagospodarowania (jednostka zagospodarowania jest to powierzchnia z jednakowym rodzajem gleby i jednym gatunkiem roślin w tym samym stadium rozwojowym) potrzebny jest jeden tensiometr. Do uzyskania większej ilości informacji tj: przenikanie wody użytej do nawadniania, oraz pobieranie wody przez rośliny z różnych warstw gleby, można również zainstalować dodatkowe tensiometry na różnych głębokościach gleby (np: 50 albo 80 cm).

Środki ostrożności

Aby uniknąć uszkodzenia tensiometru należy przestrzegać następująch środków ostrożności:

  • części składowe tensiometru muszą być chronione przed działaniem na nie nieporządanych czynników (nie rzucać go na ziemię, nie ściskać w imadle, nie wbijać go w ziemię za pomocą młotka itp.)
  • tak długo jak tensiometr napełniony jest wodą, nie należy go narażać na działanie temperatury poniżej 0°C
  • należy unikać zetknięcia ceramicznego sączka z tłuszczem, olejem i innymi substancjami, które mogły by zatykać jego pory

Rozwiązanie problemu

Tensiometer może mierzyć siłę ssącą gleby nawet od–700 do –850 hPa , ale gdy wartość siły ssącej jeszcze wzrasta (tzn. gleba ulega jeszcze silniejszemu wysuszeniu), woda z tensiometru zostaje całkowicie odciągnięta i wakuometr pokazuje wartość zero. Wnętrze tensjometru wypełnia się powietrzem (tensiometr zapowietrza się).

Typowe zastosowania: truskawki, inne uprawy jagodowe, warzywa, szparagi, uprawy pod osłonami i w szklarniach; również uprawy polowe.

 

Galeria

Pliki do pobrania

Tensjometr