fbpx

Projekt pn. Wprowadzenie na rynek  nowych produktów poprzez  wdrożenie  wyników prac B+R realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości; Działanie 3.3 „Innowacje w MŚP”; Typ projektów: „Wprowadzanie  na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R)”.

Celem głównym projektu jest: wprowadzenie na rynek krajowy i zagraniczny 7 nowych produktów przy zastosowaniu innowacji procesowej. Przedmiotowy projekt polega na wdrożeniu wyników prac B+R wprowadzających na rynek krajowy i zagraniczny 7 nowych produktów: Rury PE 3 warstwowe o średnicach 16 mm, 20 mm, 25 mm,
32 mm, w kolorze czarnym, białym, brązowym, z wykorzystaniem 40% materiału pochodzącego z recyklingu, z możliwością wykonania otworów technologicznych oraz Rury PE 3 warstwowe o średnicach 40 mm, 50 mm, 63 mm z wykorzystaniem 40% materiału pochodzącego z recyklingu.

Głównie przeznaczone są do przesyłania wody w systemach nawadniających.

Beneficjent: JÓZEF MILEWSKI „MILEX”, Dobrzyków, ulica Strażacka 6, 09– 530 Gąbin, powiat płocki

Projekt pn. Wprowadzenie na rynek krajowy i zagraniczny nowych produktów będących wynikiem prac B+R przeprowadzonych samodzielnie przez Wnioskodawcę realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,

Oś Priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości;

Działanie 3.3 „Innowacje w MŚP”;

Typ projektów: „Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R)”.

Celem głównym projektu jest: Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwie JÓZEF MILEWSKI „MILEX”. Celem bezpośrednim projektu jest wprowadzenie na rynek krajowy i zagraniczny 4 nowych produktów: rury PE 3 warstwowe o średnicy 16 mm, rury PE 3-warstwowe o średnicy 20mm, rury PE 3 warstwowe o średnicy 25 mm, rury PE 3 warstwowe o średnicy 32 mm. Projekt dotyczy wprowadzenia na rynek krajowy i zagraniczny czterech nowych produktów będących wynikiem prac B+R. Inwestycja jest wdrożeniem prac B+R przeprowadzonych samodzielnie przez Wnioskodawcę

Beneficjent: JÓZEF MILEWSKI „MILEX”, Dobrzyków, ulica Strażacka 6, 09– 530 Gąbin, powiat płocki